Som man kan ane, er dette bildet tatt med mitt første digitale kamera for over 20 år siden

FORKORTET HISTORIE OM MIN VEI TIL KUNSTENS VIDUNDERLIGE VERDEN

Jeg ble født i shippingbyen Farsund eksakt midt på forrighe århundre, 1950. På skolen var regning og og matte det verste jeg visste ville heller gå til tannlegen enn å ha matteprøve. Men tegning derimot sto høyt i kurs hos meg. Som jeg siden har fått forklart at er ganske  naturlig fordi vi mennesker har to hjernehalvdeler hvor en er matematisk og den andre kreativ. Og at en av dem ofte dominerer den andre. Jeg sørger ikke over å være dårlig med tall, men gleder meg heller over å kunne fordype meg i kreativitet og fantasi.

En stor del av livet mitt viet jeg til mann og barn. Fire gutter ble det, oppdradd i mye trangere kår enn våre ti barnebarn. I godt voksen alder realiserte jeg drømmen og ble kunstmaler. Jeg startet med Art School brevskole. Min første personlige lærer ble marinemaler Carl B. Hestman fra Oslo. Jeg traff ham på en utstilling i Drammen og ble fascinert av hans seilskutemalerier. Jeg kom tross alt fra Farsund som er velkjent for shipping og sjøfart. Jeg fikk siden flere lærere, som dessverre har gått bort. Men arven deres bærer jeg stolt videre. Professor doktot Daoud Anad i Berlin og professor Georg Suttner i Stockholm. Som lærte meg mye om formenes og fargenes iboende psykologiske kraft. Men underveis fikk jeg mange gode råd av erfarne malere som Rangvald Hovda fra Moss og Lars Göran Abrahamsson fra Bengtsfors. På kurs hos Elisabeth Gyllensten i Sarpsborg lærte jeg mange hemmeligheter fra selvelste Rembrandt via elever av Odd Nerdrum.

Mitt liv har ikke alltid vært en dans på roser. Men viljen til å kjempe den gode kamp har alltid vært i første rekke. Sannhet, rettferdighet, glede og fred er hva verden såsårt trenger. For at kampen skal lykkes må flere forstå dette og bli med i kampen mot negative og onde tanker og heller strekke seg mot det virkelige lyset og alle regnbuens farger. Mitt lille bidrag i dette arbeidet er å skape nye former og farger til glede for andres øyne og ikke bare mine egne.